Proces pracy

Talk less, do more

01

Pierwszym, kluczowym elementem procesu projektowego jest poznanie potrzeb klienta, preferowanej estetyki oraz założonego budżetu ( górnej granicy kosztów ). Te czynniki dają gwarancję stworzenia indywidualnego projektu wnętrza spójnego z oczekiwaniami i możliwościami finansowymi inwestora.

02

Niezbędny etap, dzięki któremu uzyskujemy precyzyjne wymiary, będące podstawą do realizacji projektów wykonawczych. Gromadzimy również dokładną dokumentację fotograficzną.

03

Naszym zdaniem najważniejszy etap projektowy, w którym pokazujemy możliwe drogi i zależności pomiędzy rekomendowanymi rozwiązaniami. Analizujemy przestrzeń, by jak najlepiej dopasować ją funkcjonalnie do potrzeb klienta, jego trybu życia i indywidualnych potrzeb. Jest to etap „burzy mózgów”, której efektem jest kilka wariantów aranżacyjnych przedstawionych na rzucie. Etap ten zamyka finalna koncepcja funkcjonalno - przestrzenna, na bazie której powstaje model 3D.

04

Po wyborze ostatecznej wersji układu funkcjonalnego przechodzimy do tworzenia fotorealistycznych wizualizacji komputerowych, które obrazują finalny efekt zaaranżowanego wnętrza.

05

Po zaakceptowanej koncepcji i wizualizacji wykonujemy szczegółowy projekt wykonawczy, który zawiera wszystkie niezbędne rysunki potrzebne ekipie wykonawczej , stolarskiej i każdej , której rozwiązania stosujemy. Współpracujemy również z branżami ( klimatyzacja, systemy inteligentne, nagłośnienie, etc ), zwracając szczególna uwagę na stosowanie optymalnych rozwiązań, które zachowując swoją funkcję, nie zaburza wizji projektowej.

Projekt wykonawczy przekazujemy w postaci Książki Projektowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

06

Podsumowaniem Projektu Wykonawczego jest kompleksowe zestawienia materiałów i kosztorys , wg wcześniej ustalonego budżetu. Klient otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące całkowitego wyposażenia oraz ich cen.

07

Standardowo sprawujemy nadzór autorski nad naszymi projektami. Pozostajemy w ciągłym kontakcie z Inwestorem i ekipami wykonawczymi, kontrolujemy jakość prac i ich zgodność z przekazaną dokumentacją.

Polecamy naszym Klientom sprawdzonych wykonawców, na których możemy polegać, a których jakość usług oceniamy wysoko. Dla naszych Klientów koordynujemy zamówienia i dostawy z Polski i zagranicy.

Wnętrza gotowe
do zamieszkania

Usiądź wygodnie, a my wykonamy całą pracę. Stworzymy projekt
i zrealizujemy go dla Ciebie wspólnie z generalnym wykonawcą.

Realizacje pod klucz

Skontaktuj się z nami

Spotkania naszych kontrahentów
ustalamy indywidualnie, a oferta
przygotowywana jest zgodnie ze
wstępnymi wytycznymi.

    Strona wykorzystuje pliki cookies.